Thursday, October 17, 2019

Elliot Wave

Apa Teori Elliott Wave?

Pada tahun 1920-an, seseorang bernama Ralph Nelson Elliott menerbitkan sebuah buku berjudul The Wave Principle (Prinsip Gelombang). Dalam buku ini terdapat analisa bursa saham...